Política de privacitat

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que ens proporcioni en el present formulari s’incorporaran a un inventari del tractament de dades de caràcter personal, responsabilitat de ASSISVITA ASISTENCIA SL. domiciliada en l’adreça Carrer de Vilamarí 86-88
08015, Barcelona . La finalitat d’aquests inventaris és la gestió dels usuaris del Lloc web, la gestió dels serveis oferts a través d’aquest lloc i, en el seu cas, la gestió, desenvolupament i compliment de la relació establerta entre ASSISVITA ASISTENCIA SL. i els qui aportin les seves dades personals a través del website.

Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades, li preguem remeti una comunicació escrita i signada a ASSISVITA ASISTENCIA SL. a l’adreça Carrer de Vilamarí 86-88
08015, Barcelona, adjuntant còpia del seu Document Nacional d’Identitat o equivalent o bé enviï un correu electrònic a l’adreça barcelona@felizvita.com.