CLÀUSULA DE CONSENTIMENT EXPRÉS PER A REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS DE TERCERES EMPRESES

Estimat client,

Des de FELIZVITA 2014, S.L. (d’ara endavant, “FELIZVITA”) volem fer-li arribar la següent informació:
En compliment amb el qual s’estableix pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, l’informem que les dades que vostè ens facilita quedaran incorporades a una base de dades de titularitat de FELIZVITA, i seran tractades per aquesta, amb el propòsit de poder-li prestar els nostres serveis, així com per a mantenir-li informat sobre qüestions relatives a l’activitat de FELIZVITA i els serveis que aquesta ofereix.

Així mateix, amb l’objectiu d’oferir-li altres continguts, promocions i serveis addicionals, volem sol·licitar el seu consentiment per a les següents finalitats:
□ Dono el meu consentiment per rebre informació comercial, ofertes, promocions, serveis i esdeveniments de FELIZVITA.
□ Dono el meu consentiment per rebre informació comercial, ofertes, promocions, serveis i esdeveniments d’empreses del mateix sector amb les quals FELIZVITA coopera i treballa.

Li comuniquem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment, i que té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició de les seves dades, a través d’un escrit dirigit a FELIZVITA a l’adreça Carrer Squillace, 2, 1ºB , 28003, Madrid, o bé a través d’un correu electrònic, a l’adreça dpo@felizvita.com. Més informació en la nostra Política de Privacitat (https://felizvita.com/madrid/politica-privacidad/)